Bedrijven ontwikkelen voeding voor ouderen en sporters

13 Nederlandse MKB-bedrijven gaan samenwerken in het project ‘Voeding, Sport en Gezondheid: voeding voor specifieke doelgroepen’. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van gezonde voedingsmiddelen voor ouderen, (top)sporters en patiënten.

Volgens het samenwerkingsverband zijn er veel overeenkomsten in de specifieke voeding die ouderen, sporters en patiënten nodig hebben en biedt dat kansen voor het bedrijfsleven.

Gedurende een periode van twee jaar werken de bedrijven samen met kennisorganisaties aan het ontwikkelen van gezonde voedingsconcepten. Het Innovatie Prestatie Contract (IPC), een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken gericht op innovatie en samenwerking binnen het midden- en kleinbedrijf, steunt het project met ruim 360.000 euro. De deelnemende bedrijven investeren 600.000 euro.

De bedrijven variëren van producenten van duurzaam geproduceerde grondstoffen tot leveranciers van eindproducten van gezonde voedingsmiddelen. Ook researchbedrijven zijn betrokken. De deelnemende bedrijven zijn: Bakels Senior, Bodec Food Tech, Carezzo, Culios, Easy Europe, Foodcase, Lead Pharma Medicine, Lekker Brood, Millets place, NIZO food research, Ojah, TOP en Winclove.

De bedrijven krijgen advies en begeleiding van de stichting Food Valley (penvoerder) in samenwerking met Alliantie Voeding Gelderse Vallei (een samenwerking van Wageningen UR en Ziekenhuis Gelderse Vallei), InnoSport NL en Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland. Ook de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en het innovatiecentrum Syntens ondersteunen het initiatief.

Bron: evmi.nl