Gezond eten vraagt om een andere aanpak

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw worden we steeds dikker en steeds vaker lijden we aan welvaartsaandoeningen als diabetes en een hoge bloeddruk. Het RIVM deed recentelijk onderzoek naar onze gezondheid, en dan specifiek naar onze gezondheid in de komende jaren tot en met 2030. We leven langer, maar zullen meer lijden aan chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. Ook al zijn we niet meer of minder chronisch ziek dan andere Europese landen, is dit toch zorgelijk. Naast dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het leven, gaat dit ook een enorm effect hebben op onze zorgkosten. Deze zullen in de komende vijftien jaar ruim 40 procent stijgen door de combinatie van medicijnen en ingrepen die wij inzetten om onze ongezonde levens te verlengen.

Een opsteker uit het onderzoek van het RIVM is dat de stijgende lijn in het aantal Nederlanders met obesitas stagneert. Daar tegenover staat dat het ook niet zal gaan dalen, wat betekent dat over vijftien jaar nog steeds de helft van de Nederlanders te dik is. En ook al zal het aantal rokers in dezelfde periode verder afnemen, het schort te zeer aan voldoende beweging en goed eten om onze levensstijl gezond te noemen.

Het is algemeen bekend dat er een sterke relatie is tussen een ongezonde levensstijl en het ontstaan van welvaartsziekten. Daarom verbaast het mij dat we nog steeds niet inzien dat we meer moeten inzetten op het stimuleren van een gezondere levensstijl, om op die manier chronische aandoeningen te beperken. Gezonder eten en meer bewegen dus. Dit is geen verantwoordelijkheid van één instantie of van alleen de overheid, maar van iedereen, en niet in de laatste plaats van de voedingsmiddelenindustrie. De supermarkt biedt nog veel te veel intrinsiek ongezonde producten, die ons met schreeuwende verpakkingen verleiden om de hele dag door te eten.

Wie goed kijkt, ziet hierin ook kansen. In een schap vol te zoute, te zoete en te vette producten moet het toch mogelijk zijn om je te onderscheiden met gezondere alternatieven. Dit klinkt misschien ingewikkeld en onhaalbaar, maar dat valt in de praktijk wel mee. Belangrijk is dat bij de ontwikkeling van producten niet getracht wordt het bestaande aan te passen tot een gezonder alternatief, maar juist het bestaande product even te vergeten, en gewoon opnieuw te beginnen. Pas dan zie je de nieuwe mogelijkheden, die kunnen zorgen voor echt onderscheidend gezonde producten die bijdragen aan een gezonder leven.

Door Dennis Favier
Dit artikel is eerder verschenen op Food for Food