De crisis is voorbij, maar niet in de innovatiewereld

Tijd voor de moderne business developer om op te staan.

In het afgelopen twee jaar hebben we gelukkig weer positieve economische signalen mogen zien. Het CBS meldt al bijna tien achtereenvolgende kwartalen positieve groeicijfers (hoe klein ook) voor de Nederlandse economie. En dus is de conclusie snel getrokken: ‘’Het gaat weer een klein beetje beter met Nederland’’.

Nederland is traditioneel een land van hoog opgeleide, creatieve en ondernemende mensen. Een uitstekende voedingsbodem dus voor een uitstekend R&D klimaat. En innovatief onderzoek is precies wat we nodig hebben om Nederland dat laatste duwtje in de goede richting te geven. Reden voor een feestje dus, zou je zeggen. Bij TOP zien we echter zwarte wolken op komst voor de Nederlandse R&D wereld.

Hier zijn wat redenen:

  • Snel terugtrekkende overheidsinvesteringen;
  • Verrommeling van het R&D systeem. Dit gaat onder andere ten koste van fundamenteel onderzoek;
  • De aanwezigheid van overheidskennisinstellingen die concurreren met de private sector, maar weinig echte waarde creëren;
  • De steeds reëler wordende automatisering, die ook in deze sector een krimp in het aantal banen tot gevolg zal hebben.

Dit alles zorgt voor een steeds onzekerder wordende baangarantie voor al die creatieve en getalenteerde onderzoekers in ons land. Maar gelukkig het kan ook anders! Gedegen innovatiebeleid en -management kan er voor zorgen dat er op de lange termijn voldoende werkgelegenheid zal zijn. Belangrijke eyeopener hierbij is dat het grootste deel van de werkgelegenheid in Nederland wordt gegenereerd door het MKB: dat is waar de echte innovaties (en banen) geboren worden.

Voor het ontstaan van disruptieve innovaties moeten een aantal factoren samen komen. Een milieu waar innovatieve kansen, geld, kennis EN de vaardigheid van modern business development vertegenwoordigd zijn. De katalytische functie van een ondernemende business developer is hierin van essentieel belang. TOP en incubator TDI zijn derhalve zeer verheugd dat ze hun team mogen versterken met Astrid Kemper. Voor business developers die ervaring hebben met een complexe R&D omgeving is er immers altijd plaats. Astrid heeft in haar tijd bij Nizo veel ervaring opgedaan met innovatief en op R&D gerichte business development.

TOP kenmerkt zich door de combinatie van ervaren, creatieve en praktisch ingestelde ingenieurs, ondernemers in spe en business developers als Astrid. Samen werken we gedreven door om nu en in de toekomst mooie innovaties in de markt te zetten. En die banen.. die komen dan vanzelf!

Wouter de Heij