De technologiewetten van TOP

Wie het afgelopen jaar bij ons in Wageningen is geweest heeft het vast gezien: De technologiewetten van TOP. Sinds begin dit jaar hangen er in de gangen en ruimtes bij TOP posters. Daarop staan zes regels, ‘wetten’, over de implementatie van nieuwe technologieën, en de meest voorkomende valkuilen en misvattingen op dit gebied. Tegenwoordig staan wij met iedere klant even stil bij deze technologiewetten, en dat resulteert vaak in een pijnlijke herkenning.

We hebben ze opgehangen om onszelf en bezoekende bedrijven te confronteren met het feit dat het succesvol implementeren van nieuwe technologieën een andere mindset vraagt. Een mindset van een ondernemer, die inziet dat risico nemen nodig is om te groeien. Een mindset van een visionair, die vooruit kijkt en hier op anticipeert. We hebben het ook opgehangen om onszelf scherp te houden over hoe de klant tegen nieuwe technologie aankijkt. Voor ons is een nieuwe technologie dagelijkse business, waardoor het soms lastig te begrijpen is waarom de stap naar implementatie soms lang duurt.

Voor degenen die ze nog niet kennen hierbij de technologiewetten nog even op een rijtje, voorzien van een korte uitleg. Ik ben benieuwd of het bij u ook zo herkenbaar is.

1 NIEUWE TECHNOLOGIE IS ZELDEN EEN COST-SAVER.
Kostenbesparing is een slechte beweegreden om naar nieuwe technologieën te kijken. Nieuwe technologieën bieden echter wel kansen voor onderscheidende producten.

2 NIEUWE TECHNOLOGIE BEGINT ALTIJD KLEIN.
Klein starten is de manier om een nieuwe technologie te omarmen. Klein, met veel toegevoegde waarde, en dus geen bulk en commodities.

3 NIEUWE PRODUCT/TECHNOLOGIE COMBINATIES WIJKEN BIJNA ALTIJD AF VAN EEN HUIDIG PRODUCT.
Het idee van nieuwe technologie is juist om een product te maken dat zich onderscheidt van het huidige aanbod. Interne smaakpanels het verschil laten proeven heeft dus geen zin.

4 NIEUWE TECHNOLOGIE IN EEN HUIDIGE PRODUCTIE GEEFT ALTIJD WRIJVING.
De dagelijkse gang van zaken in een productieomgeving matcht niet met wat er komt kijken bij het implementeren van een nieuwe technologie. Implementeren buiten de eigen organisatie heeft dus de hoogste kans van slagen.

5 NIEUWE TECHNOLOGIE WORDT MEESTAL GEPRAKTISEERD DOOR OUTSIDERS.
Ondanks de voorsprong die de Usual Suspects vaak hebben, worden nieuwe technologieën vaak omarmd door outsiders. Door ondernemers die risico durven te nemen, en dus niet door de big corporates.

6 NIEUWE TECHNOLOGIE KAN NIET ZONDER MARKETING EN VICE VERSA.
Marketing en R&D zullen in een zo’n vroeg mogelijk stadium geïntegreerd moeten worden. Technologie moet vertaald worden naar consumer benefits. Een technologisch verhaal werkt niet.

– Door Dennis Favier