Fruit en groente; gezondheidswinst of -risico?

De Nederlandse consument ziet bestrijdingsmiddelen als een groot gezondheidsrisico. De vraag naar onbespoten (biologische) producten neemt hierdoor toe. In het hoofdartikel dat geplaatst is in deze TOP nieuwsbrief wordt een nieuw project beschreven waarin er gekeken wordt naar een ‘zero residu’ productiemethode. Tot die tijd zullen de meesten van ons echter producten eten waar nog chemische bestrijdingsmiddelen op zitten. Maar hoeveel krijgen we nu eigenlijk binnen en hoe slecht is dit voor ons lichaam? In principe is natuurlijk alles giftig. “Dosis sola facit venenum” zei Paracelsus; alleen de dosis maakt iets een gif.

Op een groot deel van de groente en fruit die in Nederland te koop zijn zitten chemische bestrijdingsmiddelen. Aan het gehalte dat aanwezig mag zijn, zijn echter wel normen verbonden. Om te kijken of de MRL (Maximale Residu Limiet) niet overschreden wordt, doet de NVWA voortdurend steekproeven. Uit metingen van de NVWA in de periode van januari 2011 tot december 2012 bleek dat 0.8% van de onderzochte monsters in Nederland boven de wettelijke norm viel. Het aantal overschrijdingsgevallen in Nederland is daarmee zeer gering. We staan zelfs samen met Nieuw-Zeeland, Frankrijk en Peru bovenaan de lijst van minste overschrijdingsgevallen.

Maar in sommige gevallen kan je gekochte groente of fruit dus toch boven de wettelijke norm vallen. En hoe zit het met personen die erg veel van een bepaald product eten? Volgens het Voedingscentrum is dit geen probleem. Op zo’n dag overschrijd je de ARfD (Acute Reference Dose) maar de kans dat je er lichamelijke klachten van krijgt is erg klein. Dit komt door de grote veiligheidsmarge die over de ARfD zit. In het ergste geval krijg je hoofdpijn of ben je een dagje misselijk. Er is ook rekening gehouden met het combinatie-effect van verschillende bestrijdingsmiddelen. Ook de optelsom van alle bestrijdingsmiddelen die je binnen zou krijgen ligt nog altijd in een veilige marge. Geen probleem dus!

Je lichaam breekt de bestrijdingsmiddelen die je binnen krijgt volledig en snel af en je scheidt deze weer uit via je urine. Bovendien controleert de EFSA of bestrijdingsmiddelen die momenteel gebruikt worden veilig zijn. Dit wil zeggen dat je lichaam ze kan afbreken en uitscheiden. Ze mogen zich dus niet opstapelen in je lichaam. Een bekend voorbeeld van een insectenbestrijdingsmiddel dat zich wel opstapelt in je lichaam is DDT. Van dit middel is bekend geworden dat het niet afgebroken wordt in je lichaam. Het gebruik van DDT is daarom in Europa verboden, net als andere bestrijdingsmiddelen die kunnen opstapelen in je lichaam.

Moeten we dus stoppen met het consumeren van groente en fruit? Zeker niet! Groente en fruit zijn zeer belangrijk om ons lichaam van de noodzakelijke voedingsstoffen te voorzien en daarmee te beschermen tegen gezondheid gerelateerde aandoeningen. Het gehalte dat we aan bestrijdingsmiddelen binnen krijgen valt enorm mee en levert geen schade op voor onze gezondheid. Het consumeren van groente en fruit blijft dus gewoon een gezonde gewoonte.

Het is dan misschien niet schadelijk, maar het doet ook niks goeds voor je lichaam. Vergelijk het met luchtvervuiling, ook dit zit onder de norm op de meeste plekken, maar geen luchtvervuiling is altijd beter. De perceptie van de consument is liever geen pesticiden dan een beetje pesticiden. Daarom is het zero residue project naast het milieu- ook vanuit gezondheidsoogpunt een goede ontwikkeling.

– Door Myriam Knopf

www.tophealthfacts.nl