Infinity, nieuw platform voor verwerking van groentereststromen

Op dinsdag 13 mei zal het Infinity platform officieel gepresenteerd worden tijdens een symposium. Infinity is een nieuw platform waarop groentereststromen en de ontwikkeling van relevante toepassingen op basis van reststromen in kaart worden gebracht. Infinity is een initiatief van Food & Biobased Research, TOP bv, Topsector Agrifood en The Food Agency.

In 2013 is er binnen het Infinity initiatief gewerkt aan het in kaart brengen van groenterestromen binnen de primaire en verwerkende sector in Nederland, Duitsland en België. Deze inventarisatie toont de grote potentie van reststromen in deze regio’s. Er worden jaarlijks miljoenen euro’s verspild! Tijdens het symposium worden de onderzoekresultaten en enkele voorbeelden gedeeld. Tevens wordt het online platform onthuld dat de sector wil informeren en inspireren over de toepassingen van reststromen.

Grootschalig valoriseren
Infinity is opgezet om uiteindelijk daadwerkelijk groentereststromen functioneel en grootschalig te gaan valoriseren. De doelstelling is niet alleen om hiermee reststromen tot een winstgevend product te maken, maar vooral ook om voedsel niet af te waarderen tot afval of goedkope biomassa. Voedsel moet voedsel blijven.

Online
Veel partijen weten niet dat er mogelijkheden zijn die praktisch en commercieel haalbaar kunnen zijn. Op het online Infinity platform zullen praktische voorbeelden gegeven worden van toepassingen van reststromen per product. Initiatieven van producenten, snijbedrijven, conserven- en diepvriesproducenten, en andere partijen in de keten zijn welkom om zich er bij aan te sluiten.

13 mei
Er zijn nog enkele plekken vrij op het symposium op dinsdag 13 mei in Wageningen. Deelname is kosteloos. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via .