Innovatie project voor de ontwikkeling van een hygiënische vuller een groot succes

Hygienische vuller – PROJ-01183

De doelstelling van de R&D-samenwerking is om op basis van de te ontwikkelen kennis op het gebied van decontaminatiemechanismen en de relaties tussen grondstof, proces, vulstap en eindkwaliteit een prototype van een aseptische robotvuller te ontwikkelen, te bouwen en te testen.

Hiervoor werken twee innovatieve en ambitieuze MKB’ers samen:

De economische waarde van de ontwikkeling is hoog, zowel bij de gebruiker (in de markt en voor de sector) als voor de partners. Verhoogde hygiëne tijdens vullen levert concreet extra houdbaarheid en dus minder productderving in de keten op met een geschat voordeel van 250 – 500 M€ per jaar.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.