Mechanische scheiding van eiwitten uit peulvruchten

In samenwerking met partner JFPT Foodlife werkt TOP aan mechanische scheiding van hoogwaardige eiwitten uit peulvruchten. Het doel is om een proces te ontwikkelen waarmee duurzame en voedzame eiwitten gewonnen worden uit peulvruchten zonder dat daar chemische middelen aan te pas komen.

Samen met JFPT Foodlife gaat TOP het proces dat hiervoor nodig is doorontwikkelen tot op pilot schaal. De ontwikkeling van deze pilot en het onderzoek wat hiervoor nodig is, wordt gesteund door de Provincie Gelderland, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.