Onderzoek naar relatie voedsel en Alzheimer

Hersenen worden uitgewistTOP bv heeft met partners een uitgebreide literatuurstudie verricht naar voedsel en levensstijl in relatie met Alzheimer en aandoeningen met een erfelijke component. De literatuurstudie vormt het uitgangspunt voor een praktijkonderzoek dat in de loop van 2018 zal worden gestart.

Een groep van meerdere wetenschappers heeft samengewerkt aan deze eerste metastudie. Honderden wetenschappelijke artikelen zijn de afgelopen maanden bekeken en beoordeeld op micronutriënten, voedselproducten en voedselpatronen. De bevindingen uit de studie worden nu nog niet openbaar gemaakt, maar vormen de basis voor het vervolgonderzoek in de praktijk.

Dementie is inmiddels doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Sinds de jaren ‘50 is het aantal mensen met Alzheimer verdubbeld en de verwachting is dat er in de komende 25 jaar opnieuw een verdubbeling gaat plaatsvinden (tot een half miljoen patiënten).

Ondanks tientallen jaren farmaceutisch onderzoek is er nog steeds geen medicijn gevonden, en grotere farmaceutische bedrijven stoppen zelfs hun onderzoek. Ook is er twijfel over het mechanisme achter het ontstaan van Alzheimer. Het praktijkonderzoek zal zich richten op de vraag of er wellicht een samenhang is te vinden tussen voedselpatronen en levensstijl enerzijds, en de ontwikkeling van verschijnselen van dementie anderzijds. Daarnaast is een belangrijk doel om de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren en mogelijkerwijze de nadelige effecten te verminderen.

Het praktijkonderzoek start in de loop van 2018 en zal naar verwachting 1 jaar duren. Vanwege het belang van dit onderwerp zoeken wij nog aanvullende onderzoekspartners en organisaties die kennis willen delen met ons.