Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

TOP bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TOP bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • verzenden van onze nieuwsbrief
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Hoe lang TOP bv gegevens bewaart

TOP bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

TOP bv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TOP bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

TOP bv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de AdWords advertenties van TOP bv bij Google zoekpagina’s zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TOP bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via .