Proces development bij TOP bv

Wanneer we denken aan proces development in professionele omgevingen, kun je denken aan of de technische of de management versie. Bij TOP passen we beide toe. Wij voeren food proces development uit met gebruikmaking van project management op maat. Food proces development betekent de ontwikkeling van machines, proceslijnen of complete fabrieken. Met een klein team, 25 mensen in totaal, lukt het ons succesvol projecten uit te voeren van niets tot fabriek, en alles wat daartussen zit.

Ons succesverhaal is gebaseerd op het feit dat we een beetje van alles hebben, of beter gezegd, en beetje van iedereen. Met een team samengesteld uit voedselmicrobiologen en –technologen, proces ingenieurs en werktuigbouwkundigen, technische wetenschappers en business developers, kunnen we het hele proces van proces development verzorgen, om het simpel te houden. Het begint met een idee. Dit idee kan van een klant komen of intern opborrelen. We hebben bijvoorbeeld een ideeënbus in ons kantoor, waar medewerkers hun voorstel voor een mogelijk nieuw project in kunnen deponeren.

Maar natuurlijk maakt een goed idee nog geen verkoopbare machine. Is de markt klaar voor iets nieuws? Zijn er mogelijke klanten op zoek naar een verandering, om hun marktpositie te behouden? Wat verlangt de hedendaagse consument van voedselproducenten? En is het nieuwe idee theoretisch ook haalbaar? Valt het idee onder een patent? Bestaat het proces of de machine al? Nog meer vragen kunnen worden gesteld, maar ik denk dat wel duidelijk is dat er veel werk moet worden verzet voor het ontwerpproces begint. Als het al begint…

Gelukkig beginnen er veel projecten bij TOP. En dan start het meer technische gedeelte. De eerste ontwerpen worden gemaakt en een ruwe materiaallijst wordt opgesteld. Daarnaast wordt de praktische haalbaarheid van het eerste ontwerp getest tijdens experimenten op schaal, om zo de ontwerpen verder te kunnen ontwikkelen richting een mogelijk (pilot) proces of machine. Zonder dieper op de details van dit technische traject in te gaan, kunnen we zeker stellen dat het hele proces development proces zeer iteratief en uitdagend is.

Dit iteratieve en uitdagende traject is een van TOPs kernactiviteiten. Als u dit ontwikkelingsproces met ons wilt aangaan, laat het ons weten!

Stella Moria