Respiratiemeter geeft groente- en fruitverwerkers adem

Groente- en fruitverwerkers hebben een krachtig nieuw instrument tot hun beschikking om een constantere kwaliteit van verpakte producten te realiseren: de ademhalings- of respiratiemeter. Met dit instrument kunnen ze zaken als inkoop en houdbaarheid optimaliseren.

Joyce Schroot van TOP bv legt uit. ‘In de respiratiemeter wordt een 5-litervat gevuld met (gesneden) groente of fruit. Vervolgens wordt bij de bewaartemperatuur lucht of gas met een specifieke samenstelling rondgepompt. Door continu de concentraties zuurstof en CO2 te meten, kunnen we de ademhalingssnelheid berekenen.’

 

Ideaal voor productie-omgeving
Nu waren er al ademhalingsmeters die uitsluitend in proefopstellingen werden gebruikt. Wel waren deze instrumenten traag (meetresultaat na zeven dagen) en duur. Joyce: ‘Onze respiratiemeter komt binnen vier uur met een meetresultaat. Daarnaast is het betaalbaar. Kortom, een ideale oplossing die in een productie-omgeving kan worden toegepast. Groente- en fruitverwerkers krijgen voor het eerst een actueel beeld van de ademhalingssnelheid van hun producten. Met deze gegevens kunnen ze tijdens productontwikkeling de juiste verpakking selecteren, zelfs als functie van grondstofvariaties.’

Scherpschieten
‘De door TOP ontwikkelde respiratiemeter, zorgt er voor dat we met scherp kunnen schieten. Het is als een vizier op een geweer.’ Bas Groeneweg, directeur/eigenaar van PerfoTec, is uitermate tevreden over de rol die de meter speelt in het aanbod van zijn bedrijf.

Groeneweg timmert met PerfoTec sinds 2003 aan de weg. De jonge onderneming is gespecialiseerd in perforatiesystemen die voornamelijk worden ingezet bij verpakkers van “levende” voedingsmiddelen, zoals groenten en fruit. Commerciële meerwaarde: efficiëntere ketens en constantere productkwaliteit.

Juiste balans
‘Het verschil met andere versproducten is dat deze nog doorademen in de verpakking’, stelt Groeneweg. ‘De zuurstofopname en CO2-uitstoot moet worden gereguleerd. Gebeurt dit niet, dan gaat de kwaliteit van het product sneller achteruit. Zowel een teveel als een tekort aan zuurstof en CO2 leidt tot een suboptimaal resultaat. Het gaat, met andere woorden, om de juiste balans.’ Met haar laser- en daaraan gekoppelde camerasysteem biedt PerfoTec een oplossing. De laser brandt minuscule gaatjes in de folie, waarna een camera controleert of het aantal gaatjes en de diameter aan de instellingen voldoen. Afwijkingen kunnen desgewenst worden gecompenseerd.

Missing Link
Wel ontbrak er nog een element in de opstelling, lacht Groeneweg. ‘Centraal staat de ademsnelheid van de versproducten. Deze cruciale factor, die per soort varieert, bepaalt grotendeels het perforatieprofiel. Binnen de soorten treden zelfs variaties op, bijvoorbeeld als gevolg van teeltmethode, herkomst (Hollandse spinazie versus spinazie uit Mediterrane landen), duur van het vervoer en ga zo maar door.’ Met de respiratiemeter, heeft PerfoTec de missing link aan haar assortiment toegevoegd.

Groeneweg is zeer te spreken over de impact van het apparaat op zijn klantenkring. ‘De reacties van onze klanten zijn onverdeeld positief. Zij onderkennen de meerwaarde die de respiratiemeter in hun keten oplevert. Ik verwacht ook dat we meer laser- en camerasystemen gaan verkopen nu we de respiratiemeter aanbieden.’

Meer Informatie

Training & Ontwikkeling:
Top bv
Joyce Schroot

0317 – 466273

Verkoop respiratiemeter:
PerfoTec bv
Bas Groeneweg

0297 – 255554