TOP start samenwerking met Hogeschool Inholland

TOP BV uit Wageningen gaat een samenwerking aan met Hogeschool Inholland. Studenten van de hogeschool zullen onder andere gaan werken aan drie door TOP geformuleerde cases. Studenten doen ervaring op in een actueel project, terwijl TOP de resultaten kan delen met haar partners.

Zo’n twintig studenten Food Commerce and Technology gaan werken aan cases die op dit moment spelen in de voedingsindustrie. De cases gaan onder andere over mild geconserveerde dranken (HPP) en innovatieve vormen van zuivel en zuivelalternatieven. Deze drie studentencases maken deel uit van een groter samenwerkingsverband tussen Inholland en TOP.

TOP is blij met deze samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Voor de studenten is het een goede manier om hun onderwijs in praktijk toe te passen en tegelijk een bijzondere werkgever te leren kennen. Een samenwerking als deze bereidt studenten beter voor op een baan in de industrie.

De samenwerking is gestart in week 7. TOP verwacht van de eerste drie real life cases concrete resultaten die gebruikt kunnen worden in de projecten van het bedrijf.