TOP werkt aan grootschalige productie van vleesvervangers

In dit project wordt samen met ambitieuze partners gewerkt aan het realiseren van een grootschalige productie van vleesvervangers zoals rundvlees-, varkensvlees en kipanalogen. Er wordt hierin niet alleen gewerkt aan het ontwikkelen van kwalitatief zeer goede producten maar er wordt ook gewerkt aan een zeer lage footprint en een lage prijs.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het optimaliseren van grondstofkeuze en -herkomst, gebruik van cutting edge technologie en over de keten geïntegreerde grootschalige verwerking tot eindproduct.

TOP bv ontvangt hiervoor subsidie van: