The Valley of Death overbruggen in NPD

The Valley of Death. Dit sinister klinkende metafoor wordt vaak gebruikt in de context van commercialisering van technisch onderzoek. Het overbruggen van The Valley of Death is een van de grootste uitdagingen voor wetenschap- en technologie- startups. Het is ook een mega innovatie-killer.

Voorbeeld: een startup ontspruit uit een veelbelovende nieuwe technologie ontwikkeld bij TU Delft. Iedereen is enthousiast en is het er over eens dat er een grote toekomst voor in het verschiet ligt. Maar al snel komt de harde werkelijkheid om de hoek kijken: de ontwikkeling van het perfecte consumentenproduct vergt enorme fondsen. Helaas is het financieren van een bedrijf zonder werkend product (en dus zonder opbrengst) niet iets waar de meeste Venture Capitals gek op zijn. Voor je het weet bevindt de eens zo veelbelovende startup zich in een schijnbaar hopeloze situatie. Zoals de titel al zegt en hoe jammer ook, redden niet alle jonge bedrijven het om de valley over te steken naar rendement.

Het fenomeen van gebrek aan fondsen in een vroeg stadium van ontwikkeling is niet alleen een probleem in de high-tech wereld. Bij TOP hebben wij er regelmatig mee te maken op het gebied van new product development (NPD). NPD begint altijd als en klein keukenconcept dat zichzelf nog niet bewezen heeft in de markt, maar de middelen om het product op grote schaal te produceren zijn vaak niet beschikbaar. Zelfs voor multinationals is dit een uitdaging – hun fabrieken zijn ontworpen om 24/7 zo efficiënt mogelijk te draaien. Een leuk en opwindend nieuw product uitproberen dat zou kunnen mislukken wordt vaak als een te groot risico gezien. De introductie van een nieuw product gaat dus gepaard met grote investeringskosten, die het eraan gekoppelde risico te groot maken. Het onvermijdelijke resultaat is dat de meeste nieuwe concepten nooit een echt product worden.

Wat kunnen wij doen om dit te voorkomen? Voor startups is er natuurlijk de mogelijkheid een crowdfunding campagne te starten. Daar zijn zelfs in food startups gespecialiseerde platforms voor, zoals Crowdfooding en fundafeast. Wanneer de noodzakelijke intensieve marketingcampagne te tijdrovend is, zijn er nog andere manieren om de valley te overbruggen.

De alternatieve aanpak is om zo snel mogelijk een zeer vroeg prototype in de markt te zetten. Daarbij hoeft het product nog niet perfect te zijn – een 80% voltooide versie volstaat. Met dit prototype kun je de interesse van de markt peilen, investeerders overtuigen en publiciteit vergaren. Een bonus van het doorlopen van dit proces is dat je startup flexibeler wordt in het bijhouden van marktontwikkelingen. Het repetitieve proces helpt het risico laag te houden terwijl het best mogelijk product wordt ontwikkeld. Deze methode voelt in het begin nogal griezelig aan en in strijd met de wetenschappelijke methode, wat het voor wetenschappers vaak moeilijk maakt om deze aanpak te omarmen. In die zin is de valley misschien niet alleen een fondsenhindernis, maar ook een mentale hindernis die moet worden overwonnen.

De ervaring van een proefproductie maken met een prototype is een van TOP’s belangrijkste expertises. Voor voedsel gerelateerde concepten gebruiken wij ons FoodLab. In onze faciliteit is alle apparatuur voorhanden die nodig is voor een eerste proefproductie. Door het FoodLab vrij toegankelijk te maken voor al onze klanten, hopen wij de productie van prototypes van nog vele innovatieve producten te faciliteren. Dit, gecombineerd met de begeleiding die TOP kan bieden gedurende de eerste introductie, zal vele goede ideeën helpen de valley of death te overbruggen.
Als jij een geweldig idee hebt en je bij onze reis wilt aansluiten – waag er een telefoontje aan. Spreek je snel!

Nick van Lanen