Verwaarden reststromen wordt toegankelijker

For English read below

Innovatiebedrijf TOP bv introduceert een compacte food dryer. Voor producenten van levensmiddelen, met name in de agf, wordt het verwaarden van reststromen nu beter bereikbaar.

Om economische redenen én vanuit duurzaamheid beschouwd, is het voor veel voedselproducenten een belangrijke stap om reststromen te verwaarden. Dit geldt met name voor agf-producenten of de agf-verwerkende industrie, omdat bij groenten en fruit relatief eenvoudig hoogwaardige stoffen kunnen worden gewonnen uit reststromen.

Voedselproducenten proberen in toenemende mate hun reststromen te valoriseren, maar voor veel producenten is dit terugwinnen echter geen prioriteit: het gebeurt naast (of na) de core business. Drogen is echter een zeer geschikte en gemakkelijke techniek hiervoor, want het maakt het product lang houdbaar en houdt het stabiel. Conventionele food dryers beslaan een groot oppervlak, waar de meeste producenten geen ruimte voor hebben. Daarom zien veel bedrijven af van de verwerking van reststromen.

TOP bv komt daarom met de compacte food dryer. De machine heeft dezelfde capaciteiten als grote, logge food dryers, maar neemt slechts een klein oppervlak in de fabriek in beslag. Zo wordt verwerking van reststromen voor veel meer bedrijven bereikbaar. De eerste compacte food dryers zijn inmiddels door klanten in gebruik genomen.

+++

Adding value to waste streams becomes more accessible

Innovation company TOP bv introduces a compact food dryer. For producers of food, especially of fresh produce, adding value to waste streams now becomes a lot more easy to achieve.

For economic reasons and from a sustainability perspective, it is an important step for a lot of food producers to be able to add value to their waste streams. This is particularly relevant for producers and manufacturers of fruit, vegetables and potatoes, who can relatively easily extract high quality substances from their waste streams.

Food producers are increasingly trying to valorize their waste flows, but for a lot of them this recovery is not a priority: it happens separately from (or after) the core business. However, drying is a very suitable and easy technique, because it gives the product a longer shelf life and keeps it stable.

Conventional food dryers cover a large area, too large for most producers. That’s why a lot of companies stay away from processing waste streams.

It is because of this that TOP bv has developed the compact food dryer. This machine has the same capacity as the large, heavy-handed food dryers, but occupies only a small area in the factory. This makes the processing of waste streams more accessible for many companies. The first compact food dryers have already been put into use.