Steengoed fruit

Steenfruit is een erg bederfelijke fruitsoort met relatief hoge waarde. Houdbaarheidsverlenging is daarom voor zowel de consument als de producent een belangrijk aspect. Bij een langere houdbaarheid kan de producent kan het fruit langer vers aanbieden aan de klant, en ook door de consument hoeft er minder fruit te worden weggegooid. De verlenging kan worden bewerkstelligd door het fruit te bewaren onder de juiste opslagcondities.

In het kader van dit maatschappelijke probleem is een Europees samenwerkingsproject gestart met het initiatief voor houdbaarheidsverlenging van steenfruit. Na eerdere experimenten met AMAP (Active Modified Atmosphere Packaging) en de Palliflex-unit bij TOP (een klimaatkast met controleerbare N2, CO2 en O2 condities) is nu gekeken naar de houdbaarheidsverlenging van 5 verschillende steenfruitvarianten. Gedurende een periode van gemiddeld vier maanden zijn Apricot Traver, Apricot Kou, Paraguayo, Nectarines en Perziken aandachtig bestudeerd.

Binnen dit project is met behulp van de Palliflex-unit gekeken naar welke gasconcentraties bij een vaste temperatuur de langste houdbaarheid geven. Op basis van literatuuronderzoek zijn telkens 2 unieke gascondities gebruikt met een extra atmosferische conditie als referentie. Bovenop de standaard THT, normaliter via geklimatiseerde opslag bij de producent verkregen, is een extra week toegevoegd. Na deze geconditioneerde opslag zijn de fruitsoorten iedere dag nog geanalyseerd bij kamertemperatuur tot een te sterke mate van kwaliteitsachteruitgang plaatsvond dat het fruit niet geschikt meer was voor consumptie. Vóór en ná opslag op kamertemperatuur zijn dagelijks kwaliteit, fysische, chemische en sensorische metingen uitgevoerd ter beoordeling. Tot op heden zijn al 4 van de 5 steenfruitvarianten bestudeerd en de resultaten zijn veelbelovend.

In 50% van de fruitsoorten is een houdbaarheidsverlenging geconstateerd door aanpassing van gasconcentraties in vergelijking met de gebruikelijke atmosferische condities. Aanpassing naar specifieke gascondities leidde tot een houdbaarheidsverlenging van twee dagen voor zowel de Traver variant als Kou variant vergeleken met atmosferische gasconcentraties. Voor nectarines en Paraguayo hebben we nog geen houdbaarheidsverlenging kunnen constateren, maar sensorische metingen onthullen dat de Paraguayo atmosferische opslag het meest waardeert.

TOP gaat verder met het onderzoek om meer inzicht te krijgen in optimale opslagcondities per fruitsoort. Tevens worden de kansen beoordeeld van opslag onder beheerste gascondities en temperatuur voor andere fruitsoorten.