TOP ontwikkelt nieuw product: groentepaté

In opdracht van ondernemers Ton en Lianne van Hees en Janssen Ei heeft TOP een concept ontwikkeld voor de industriële productie van hun groentepaté. Het productieproces voor opschaling en de haalbaarheid zijn in kaart gebracht. De ondernemers nodigen investeerders en producenten uit om samen met hen dit concept in de markt te zetten.

Ton en Lianne van Hees hebben aan TOP BV een idee voorgelegd voor een beleg voor brood of toast, op basis van groente. Daarop heeft TOP verschillende recepturen en procedés getest en een concept voor groentepaté ontwikkeld. Vervolgens heeft TOP de haalbaarheid en het industrieel proces voor deze groentepaté bepaald, welke machines nodig zijn en wat de globale kostprijs voor het product wordt. Met deze informatie hebben de ondernemers de afweging kunnen maken voor daadwerkelijke productie. Investeerders en producenten worden nu uitgenodigd om samen dit concept in de markt te gaan zetten.

Peter Janssen van Janssen Ei is als partner bij het project betrokken. Ei vormt een belangrijk onderdeel voor de paté, voor textuur en stevigheid. Daarnaast is het eiwit een waardevolle aanvulling op de voedingswaarde van de groenten. Het project is gestart met subsidie van de Provincie Limburg. Het idee voor groentepaté heeft deelgenomen aan de wedstrijd Superstarter Peelland (2013) waar het bij de beste drie ideeën is geëindigd. The Food Agency heeft voor de groentepaté een verpakking ontworpen en de positionering van het product bepaald.

Dennis Favier, creative director van TOP: “Wij ontwikkelen concepten in opdracht. Met deze haalbaarheidsstudie hebben de producenten een beeld van de te verwachten processen en de kostenindicaties.”

TOP werkt met een multidisciplinair team van procestechnologen, levensmiddelentechnologen en fooddesigners. Hierdoor heeft het bedrijf ervaring met alle aspecten van het produceren van nieuwe levensmiddelen. Zo kan TOP ondersteuning bieden bij smaakbepaling en productieprocessen, maar ook goede inschattingen maken van zowel processen als kosten.