TOP-startup Ojah bereikt volwassenheid

For English read below

Opnieuw sterke innovatie overgezet naar industriële schaal

Vorige week is de overname van Ojah door Korys bekendgemaakt. De Belgische investeringsmaatschappij van de familie Colruyt neemt zowel het management als een meerderheidsaandeel in het bedrijf over. Volgens Frank Giezen, CEO en medeoprichter van Ojah, maakt de overname de verdere uitbouw van de internationale groei mogelijk. De technologie waarmee Ojah de vleesvervanger Beeter produceert, is ontwikkeld bij innovatiebedrijf TOP bv.

TOP richt zich op het ontwikkelen en op de markt zetten van nieuwe producten en technologieën. Een belangrijk thema hierbij is het overbruggen van de zogenaamde ‘valley of death’. TOP’s core business is het ontwikkelen van producten die deze kloof tussen lab- en industriële schaal overbruggen. Zodra een technologie volwassen is en zelfstandig in de markt opereert gaat TOP op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Naast Ojah heeft recent ook technologieplatform Perfotec eenzelfde weg doorlopen.
TOP-CEO Wouter de Heij: “We zijn blij en trots om te zien dat ons businessmodel in staat is zulke succesvolle bedrijven te creëren. En met startups als Phytonext hebben we al weer nieuwe innovaties klaar staan voor een industriële uitrol.”


TOP-startup Ojah reaches maturity

Once again strong innovation developed into industrial scale

Last week the acquisition of Ojah by Korys was announced. The Belgian investment company of the Colruyt family takes over the management as well as a majority share in the company. According to Frank Giezen, CEO and co-founder of Ojah, this offers opportunities to speed-up the international growth. The technology with which Ojah produces the meat substitute Beeter, was developed by innovation company TOP bv.

TOP focusses on the development and marketing of new products and technologies. An important topic is bridging the so called ‘valley of death’. Developing products that can bridge this gap between laboratory and industrial scale is TOP’s core business. As soon as a technology is mature and can operate in the market independently, TOP starts looking for a new challenge.

Next to Ojah, technology platform PerfoTec has recently followed the same route. TOP-CEO Wouter de Heij: “We are happy and proud to see that our business model is able to create such successful companies. And with startups like Phytonext we already have new innovations ready for industrial roll-out.”